Badanie KTG

Badanie KTG (badanie kardiotokograficzne) to jedno z podstawowych badań, pomagających w ustaleniu stanu zdrowia płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w trakcie porodu. Badanie KTG pozwala prowadzącemu je lekarzowi lub położnej na monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowych mięśnia macicy matki. KTG pozwala na monitorowanie akcji serca płodu z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej macicy. Dzięki czemu pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu. Najczęściej zlecamy wykonanie pierwszego badania KTG w okolicach przewidywanego terminu rozwiązania. Badanie powinno być również systematycznie powtarzane, mniej więcej co 2-3 dni aż do samego porodu.

Badanie KTG – jak wygląda?

Badanie KTG trwa zazwyczaj około pół godziny, choć czasem może nawet godzinę. W tym czasie ciężarna leży na kozetce i ma brzuch opasany taśmami, na których znajdują się specjalne czujniki. Jeden z nich to przetwornik ultradźwiękowy, który mierzy bicia serca maluszka, drugi to czujnik rejestruje skurcze macicy. Czujniki przekazują sygnał do aparatury, która na monitorze pokazuje wyniki. Badanie standardowo trwa około 30 minut, jednak jeśli wyniki będą nieprawidłowe, może zostać przedłużone do godziny. W niektórych przypadkach badanie kardiotokograficzne może zostać wykonane ponownie, po podaniu ciężarnej oksytocyny. W trakcie wykonywania badania, kobieta nie może się swobodnie poruszać i zmieniać pozycji ciała. Lekarz zazwyczaj zaleca ułożenie się na lewym boku ciała, tak aby nie uciskać żyły głównej. Badanie kardiotokograficzne może być wykonywane również w trakcie porodu. W skrajnych sytuacjach aparatura służąca do badań, podłączana jest na cały okres porodu – wówczas sprzęt jest odłączany tylko, aby ciężarna mogła zmienić pozycję.

Zapis KTG – interpretacja wyników

Zapis KTG pokazuje dokładnie jak bije serduszko w brzuchu mamy. Możemy na nim odczytać:

  • normokardię – prawidłowa liczba uderzeń serca na minutę, która wynosi 110-160
  • bradykardię – kiedy liczba uderzeń jest poniżej 110
  • trachykardię – kiedy liczba uderzenia na minutę wynosi powyżej 160

Zapis KTG pokazuje również oscylację serca, czyli zmianę liczby uderzeń oraz akceleracje, czyli przyspieszenia akcji serca. Liczba uderzeń płodu na minutę powinna się zmieniać (rosnąć lub maleć) w stosunku do średniej wartości częstości bicia serca płodu. Prawidłowa oscylacja to 5-25 uderzeń na minutę. Odchylenia od normy to:

  • oscylacja poniżej 5 uderzeń serca (tzw. oscylacja milcząca) oznacza brak zmienności czynności serca i może wynikać z niedotlenienia lub problemów z sercem
  • oscylacja powyżej 25 uderzeń na minutę (tzw. oscylację skaczącą), może być sygnałem, że pępowina zbytnio uciska na szyję dziecka
  • oscylacja w przedziale 5-10 uderzeń na minutę (tzw. oscylacja zawężona) wynika z mniejszej aktywności dziecka, np. w trakcie jego snu
  • oscylacja w przedziale 10-25 uderzeń serca na minutę (tzw. oscylacja falująca) pojawia się w trakcie ruchów płodu w worku owodniowym

Dysponujemy zaawansowanym sprzętem KTG tętna płodu/matki

Najważniejsze cechy urządzenia Sonicaid Team3 dostępnego w naszym gabinecie:

  • zapewnia dokładny i wyraźny stan widzenia płodu i matki
  • automatyczna analiza zapisu KTG z interpretacją (kryteria Dawes’a/Redman’a)
  • podgląd krzywej na ekranie i przewijanie z wyraźnym odróżnieniem wielu zapisów oznaczonych różnymi kolorami

Używany przez nas Sonicaid Team3 wyposażony jest w najszerszy zakres opcji , które zapewniają doskonałość w dziedzinie monitorowania tętna płodu, dzięki wysokiej jakości głowicom oraz unikalnemu cyfrowemu przetwarzaniu , umożliwiając jak najlepsze monitorowanie dla wszystkich mam o niskim lub wysokim BMI we wszystkich warunkach.

Zapisz się na wizytę

Rejestracja na zapisy KTG u położnej

Pacjentki, które nie prowadzą u nas ciąży mogą umawiać się na zapis KTG z położną

609 978 210 – poniedziałki

721 034 634 – wtorki, środy i czwartki

Lek. Anna Muszyńska-Krajewska

Specjalista ginekolog położnik

Dr n. med Maciej Krajewski

Specjalista położnictwa ginekologii i ginekologii onkologicznej